Mgr. et Mgr. Jana Černíková Klinická logopedie pro děti a dospělé Liberec.

KDO JSEM

Jmenuji se Jana Černíková.

Mám báječného muže, podporující rodinu a skvělé přátele :)       

Mám ráda svoji práci a nabízím přístup založený na respektu k individuálním potřebám osob všech věkových skupin, které se potýkají s komunikačními obtížemi.      

Má odbornost:

2007 - 2012 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.     

2009 - 2012 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno,    obor: Speciální pedagogika - Komunikační techniky.

2012 - 2014 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno,  obor: Speciální pedagogika - obor Specializace - logopedie, surdopedie, specifické poruchy učení.
2023 - atestace v oboru klinická logopedie na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha.

Po ukončení pregraduálních studií jsem pracovala na základní škole, na základní škole logopedické a surdopedické, v pedagogicko-psychologické poradně a v ambulanci klinické logopedie. 

Po složení atestační zkoušky v oboru Klinická logopedie jsem se rozhodla zůstat naplno v resortu zdravotnictví, kde mi jsou zkušenosti z oblasti školství a speciální pedagogiky velkou výhodou.

Mám osvědčení Ministerstva zdravotnictví k vykonávání odbornosti klinická logopedie a pracuji s klienty dospělého i dětského věku.

Celoživotně se vzdělávám v oblasti klinické logopedie a speciální pedagogiky.
Jsem členem Asociace klinických logopedů ČR.

 
Mgr. et Mgr. Jana Černíková Klinický logoped