ABSOLVOVANÉ KURZY A STÁŽE

 • Vývoj artikulace dítěte v normě a patologii
 • Vývojová dysfázie v klinické praxi I.
 • Vývojová dysfázie v klinické praxi I.
 • Primární progresivní afázie
 • Získané dysartrie
 • Klinicko-logopedická diagnostika u dětí
 • Balbuties A
 • Balbuties B
 • Poruchy plynulosti řeči, současný přístup k diagnostice a terapii
 • Afaziologie A
 • Afaziologie – Kognitivně-neuropsychologický přístup
 • Neuropsychologický přístup – Afaziologie B.
 • Neurogenní poruchy komunikace u dospělých
 • Vady a poruchy sluchu
 • Diagnostika přetrvávajících a získaných poruch komunikace u dospělých osob
 • Hlas
 • Elektivní mutismus
 • Rozštěpové vady orofaciálního komplexu
 • Neurogenní dysfagie
 • Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví
 • Základy zdravotnické legislativy
 • Kazuistický seminář III.
 • Lícní nerv
 • Specializační kurz v klinické logopedii – základní kmen
 • Specializační kurz v klinické logopedii – specializovaný kmen
 • Klinická neurologie pro klinické logopedy
 • Specializovaný kurz Neurofeedback
 • Diagnostika míry školní připravenosti MATERS
 • Trénink jazykových schopností podle Elkonina
 • Kurz Základy znakového jazyka I,II
 • Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou Maxík
 • Percepčně motorická oslabení ve školní praxi Mgr. Bubeníčkové
 • Úvod do aplikované behaviorální analýzy
 • Metodika odměňování u individuálních a skupinových intervencí dle ABA
 • Certifikovaný kurz Teorie orální pozice
 • Certifikovaný kurz Základní kurz bazální stimulace
 • Program KUPREV
 • Program KUPOZ
 • Úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace PhDr. Volemanové
 • Kurz Myofunkční terapie dle A. Kittel
 • Diagnostika školní připravenosti
 • Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní


Absolvované stáže

 • Rehabilitační ústav Kladruby, Logopedická ambulance.
 • Nemocnice AGEL, Akreditované pracoviště klinické logopedie, Nový Jičín.
 • Centrum Kociánka, Akreditované pracoviště klinické logopedie, Brno.
 • ORL a Logopedie s.r.o. - PhDr. Jan Dezort, Ph.D., Akreditované pracoviště klinické logopedie, Brno.
 • Krajská nemocnice Liberec, a.s., Oddělení ORL - Ambulance logopedie.
 • VFN a 1. LFUK, Foniatrická klinika Praha.